Đại diện cho chính mình !

Nếu bạn làm vậy, thì có phải tính cách của bạn chỉ là hình bóng của họ không ?
share

Đại diện cho chính mình !

Khi giao tiếp ngoài xã hội, nhiều người hay mắc chứng bệnh không kiềm chế được bản thân. Có nghĩa là, họ luôn nghĩ rằng: Ai tôn trọng tôi thì tôi sẽ tôn trọng lại, còn ai không tôn trọng tôi thì tôi sẽ ăn thua đủ.

Nếu bạn làm vậy, thì có phải tính cách của bạn cũng giống y như họ không ?

Bạn nên tôn trọng người đã tôn trọng mình, còn nếu họ không tôn trọng mình, thì bạn cũng đừng bán rẻ bản thân bằng cách tỏ ra những thái độ vô nhân cách.

Bởi vì con người của mình như thế nào, thì bạn cứ hành xử y như vậy. Vì mình chính là người đại diện cho chính mình. Chứ không nên đại diện cho tư cách của người khác, chỉ vì một chút háo thắng !

------ sưu tầm -----

 

Sản phẩm ngẫu nhiên

Tin Tức

Xem thêm