Tướng do tâm sinh: Người có tâm lượng nhỏ hẹp thì cuộc sống khó thông thuận

Tâm lượng của một người lớn hay nhỏ sẽ quyết định người đó sống vui hay buồn. Chỉ một ý niệm của con người có thể khiến cho lòng dạ của họ to lớn như vũ trụ, cũng có thể khiến nó nhỏ như một hạt bụi.
share
Người có tâm lượng nhỏ hẹp thông thường sẽ không bao dung được, không yêu thương và cũng không tiếp nhận được khuyết điểm của người khác.
 
Tâm lượng của một người lớn hay nhỏ sẽ quyết định người đó sống vui hay buồn. Chỉ một ý niệm của con người có thể khiến cho lòng dạ của họ to lớn như vũ trụ, cũng có thể khiến nó nhỏ như một hạt bụi. 
 
Lão Tử nói: “Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa”. Ý tứ rằng, họa là điều kiện tiên quyết của việc tạo thành phúc, mà phúc lại chứa đựng nhân tố tạo thành họa. Nói cách khác, chuyện tốt và chuyện xấu là có thể chuyển hóa cho nhau và dưới một điều kiện nhất định phúc sẽ cải biến thành họa mà họa cũng có thể biến thành phúc. Họa phúc trong thế gian đều biến chuyển khôn lường, chỉ có nhẫn nhịn mới mở rộng được tâm lượng
 
Trên thế gian này cũng có một pháp lý, chính là có được thì có mất, có mất thì có được. Cho nên không cần phải tức giận, lại càng không cần phải tranh giành, đấu đá. Một người chỉ có thể phóng đại được tâm lượng của mình khi người ấy biết nhẫn nại, kiềm chế.
 
Những cực khổ của ngày hôm nay nhất định có thể thành tựu những huy hoàng trong tương lai. Một người nếu muốn đạt được thành công thực sự trong cuộc đời nhất định phải nhẫn nhịn chịu khổ, mở rộng tấm lòng. Người có tâm lượng lớn, tấm lòng rộng mở nhất định là người tài năng, đức độ và được người đời xem trọng. Người ấy cũng dễ dàng đạt được thành công, thành tựu được sự nghiệp lớn.

Sản phẩm ngẫu nhiên

Tin Tức

Xem thêm